Liên hệ mua hàng hoặc làm đại lý

Hot line: 0868.182.266; 024.3200.1988

hung.mv@huyphatcorp.com.vn

Vòng bi
Vòng bi, bạc đạn FBJ  picture

Vòng bi, bạc đạn FBJ

Mã SP: Vòng bi FBJ

Huy phát là nhà phân phối chính hãng vòng bi FBJ tại Miền Bắc và Miền Trung. Nhãn hiệu FBJ được sử dụng rộng rãi trong Công nghiệp, Nông nghiệp, Ô tô , xe máy. FBJ đã xuất hiện tại Việt nam từ năm 2001 với khả năng cạnh tranh cao về chất lượng, giá thành và Huy phát cung cấp đủ chủng loại vòng bi FBJ bao gồm các loại vòng bi cầu, bi côn, bi trụ, bi tỳ, bi nhào tròn, bi cầu hai dẫy...

Mô tả sản phẩm

Đưới đây là chi tiết qui cách vòng bi FBJ đáp ứng nhu cầu vòng bi xe máy, vòng bi máy gặt, vòng bi Kubota:

Vòng bi tang trống (Bi cà na) FBJ:

Vòng bi côn fbj

Vòng bi Tỳ FBJ

Bi cầu 2 dẫy FBJ

Vòng bi cầu FBJ

Vòng bi FBJ 60/28
Vòng bi FBJ 6000-2RS
Vòng bi FBJ 6000-2RS C3
Vòng bi FBJ 6000-ZZ
Vòng bi FBJ 6000-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6001-2RS
Vòng bi FBJ 6001-2RSC3
Vòng bi FBJ 6001-ZZ
Vòng bi FBJ 6001-ZZC3
Vòng bi FBJ 6002-2RS
Vòng bi FBJ 6002-2RS C3
Vòng bi FBJ 6002-ZZ
Vòng bi FBJ 6002-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6003-2RS
Vòng bi FBJ 6003-2RSC3
Vòng bi FBJ 6003-ZZ
Vòng bi FBJ 6003-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6004
Vòng bi FBJ 6004-2RS
Vòng bi FBJ 6004-ZZ
Vòng bi FBJ 6004-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6005
Vòng bi FBJ 6005-2RS
Vòng bi FBJ 6005-2RS C3
Vòng bi FBJ 6005-ZZ
Vòng bi FBJ 6006
Vòng bi FBJ 6006-2RS
Vòng bi FBJ 6006-2RS C3
Vòng bi FBJ 6006-ZZ
Vòng bi FBJ 6006-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6007
Vòng bi FBJ 6007-2RS
Vòng bi FBJ 6007-2RS C3
Vòng bi FBJ 6007-ZZ
Vòng bi FBJ 6007-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6008
Vòng bi FBJ 6008-2RS
Vòng bi FBJ 6008-2RS C3
Vòng bi FBJ 6008-ZZ
Vòng bi FBJ 6008-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6009
Vòng bi FBJ 6009-2RS
Vòng bi FBJ 6009-2RSC3
Vòng bi FBJ 6009-ZZ
Vòng bi FBJ 6010-2RS
Vòng bi FBJ 6010-2RS C3
Vòng bi FBJ 6010-ZZ
Vòng bi FBJ 6010-ZZC3
Vòng bi FBJ 6011
Vòng bi FBJ 6011-2RS
Vòng bi FBJ 6011-2RS C3
Vòng bi FBJ 6011-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6012
Vòng bi FBJ 6012-2RS
Vòng bi FBJ 6012-2RSC3
Vòng bi FBJ 6012-ZZ
Vòng bi FBJ 6012-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6013
Vòng bi FBJ 6013-2RS
Vòng bi FBJ 6013-2RS C3
Vòng bi FBJ 6013-ZZ
Vòng bi FBJ 6013-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6014
Vòng bi FBJ 6014-2RS
Vòng bi FBJ 6015
Vòng bi FBJ 6015-2RS
Vòng bi FBJ 6015-ZZ
Vòng bi FBJ 6016
Vòng bi FBJ 6016-2RS
Vòng bi FBJ 6016-ZZ
Vòng bi FBJ 6017
Vòng bi FBJ 6017-2RS
Vòng bi FBJ 6017-ZZ
Vòng bi FBJ 6018
Vòng bi FBJ 6018-2RS
Vòng bi FBJ 6018-ZZ
Vòng bi FBJ 6019
Vòng bi FBJ 6019-2RS
Vòng bi FBJ 6019-ZZ
Vòng bi FBJ 6020-2RS
Vòng bi FBJ 6020-ZZ
Vòng bi FBJ 6021
Vòng bi FBJ 6021-2RS
Vòng bi FBJ 6021-ZZ
Vòng bi FBJ 6022
Vòng bi FBJ 6022-2RS
Vòng bi FBJ 6022-ZZ
Vòng bi FBJ 6024
Vòng bi FBJ 6024-2RS
Vòng bi FBJ 6024-ZZ
Vòng bi FBJ 6026-2RS
Vòng bi FBJ 6028-ZZ
Vòng bi FBJ 6030
Vòng bi FBJ 6030-ZZ
Vòng bi FBJ 6032-ZZ
Vòng bi FBJ 6036
Vòng bi FBJ 603-ZZ
Vòng bi FBJ 604-ZZ
Vòng bi FBJ 605-ZZ
Vòng bi FBJ 606-2RS
Vòng bi FBJ 606-ZZ
Vòng bi FBJ 607-2RS
Vòng bi FBJ 607-ZZ
Vòng bi FBJ 608-ZZ
Vòng bi FBJ 609-2RS
Vòng bi FBJ 609-ZZ
Vòng bi FBJ 62/22-2RS
Vòng bi FBJ 62/28
Vòng bi FBJ 62/28-2RS
Vòng bi FBJ 62/28-NR
Vòng bi FBJ 6200-2RS
Vòng bi FBJ 6200-2RS C3
Vòng bi FBJ 6200-ZZ
Vòng bi FBJ 6200-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6201-2RS
Vòng bi FBJ 6201-2RSC3
Vòng bi FBJ 6201-ZZ
Vòng bi FBJ 6201-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6202-2RS
Vòng bi FBJ 6202-2RSC3
Vòng bi FBJ 6202-ZZ
Vòng bi FBJ 6202-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6203-2RS
Vòng bi FBJ 6203-2RS C3
Vòng bi FBJ 6203-2RS/12.7MM
Vòng bi FBJ 6203-ZZ
Vòng bi FBJ 6203-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6204
Vòng bi FBJ 6204-2RS
Vòng bi FBJ 6204-NR
Vòng bi FBJ 6204-ZNR
Vòng bi FBJ 6204-ZZ
Vòng bi FBJ 6204-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6205
Vòng bi FBJ 6205-2RS
Vòng bi FBJ 6205-2RS C3
Vòng bi FBJ 6205-ZNR
Vòng bi FBJ 6205-ZZ
Vòng bi FBJ 6205-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6206
Vòng bi FBJ 6206-2RS
Vòng bi FBJ 6206NR
Vòng bi FBJ 6206-ZNR
Vòng bi FBJ 6206-ZZ
Vòng bi FBJ 6206-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6207
Vòng bi FBJ 6207-2RS
Vòng bi FBJ 6207-2RS C3
Vòng bi FBJ 6207-ZNR
Vòng bi FBJ 6207-ZZ
Vòng bi FBJ 6207-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6208
Vòng bi FBJ 6208 C3
Vòng bi FBJ 6208-2RS
Vòng bi FBJ 6208-2RSC3
Vòng bi FBJ 6208-ZNR
Vòng bi FBJ 6208-ZZ
Vòng bi FBJ 6208-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6209
Vòng bi FBJ 6209-2RS
Vòng bi FBJ 6209-2RS C3
Vòng bi FBJ 6209-ZNR
Vòng bi FBJ 6209-ZZ
Vòng bi FBJ 6209-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6210
Vòng bi FBJ 6210-2RS
Vòng bi FBJ 6210-ZNR
Vòng bi FBJ 6210-ZZ
Vòng bi FBJ 6210-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6211
Vòng bi FBJ 6211-2RS
Vòng bi FBJ 6211-2RS C3
Vòng bi FBJ 6211-ZNR
Vòng bi FBJ 6211-ZZ
Vòng bi FBJ 6211-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6212
Vòng bi FBJ 6212-2RS
Vòng bi FBJ 6212-2RS C3
Vòng bi FBJ 6212-ZNR
Vòng bi FBJ 6212-ZZ
Vòng bi FBJ 6212-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6213
Vòng bi FBJ 6213-2RS
Vòng bi FBJ 6213-2RS C3
Vòng bi FBJ 6213-ZZ
Vòng bi FBJ 6213-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6214
Vòng bi FBJ 6214-2RS
Vòng bi FBJ 6214-2RS C3
Vòng bi FBJ 6214-ZZ
Vòng bi FBJ 6214-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6215
Vòng bi FBJ 6215-2RS
Vòng bi FBJ 6215-2RS C3
Vòng bi FBJ 6215-ZZ
Vòng bi FBJ 6215-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6216
Vòng bi FBJ 6216-2RS
Vòng bi FBJ 6216-2RS C3
Vòng bi FBJ 6216-ZZ
Vòng bi FBJ 6216-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6217
Vòng bi FBJ 6217-2RS
Vòng bi FBJ 6217-2RS C3
Vòng bi FBJ 6217-ZZ
Vòng bi FBJ 6217-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6218
Vòng bi FBJ 6218-2RS
Vòng bi FBJ 6218-2RS C3
Vòng bi FBJ 6219
Vòng bi FBJ 6219-2RS
Vòng bi FBJ 6219-2RSC3
Vòng bi FBJ 6219-ZZ
Vòng bi FBJ 6219-ZZC3
Vòng bi FBJ 6220
Vòng bi FBJ 6220 C3
Vòng bi FBJ 62200-2RS
Vòng bi FBJ 62201-2RS
Vòng bi FBJ 62202-2RS
Vòng bi FBJ 6220-2RS
Vòng bi FBJ 62203-2RS
Vòng bi FBJ 62204-2RS
Vòng bi FBJ 62205-2RS
Vòng bi FBJ 62206-2RS
Vòng bi FBJ 62207-2RS
Vòng bi FBJ 62208-2RS
Vòng bi FBJ 62208-ZZ
Vòng bi FBJ 62209-2RS
Vòng bi FBJ 6220-ZZ
Vòng bi FBJ 6221
Vòng bi FBJ 6221-2RS
Vòng bi FBJ 6221-ZZ
Vòng bi FBJ 6222
Vòng bi FBJ 6222-2RS
Vòng bi FBJ 6224
Vòng bi FBJ 6224-2RS
Vòng bi FBJ 62300 - 2RS
Vòng bi FBJ 62301- 2RS
Vòng bi FBJ 62302-2RS
Vòng bi FBJ 62303-2RS
Vòng bi FBJ 62304-2RS
Vòng bi FBJ 62305-2RS
Vòng bi FBJ 62306-2RS
Vòng bi FBJ 62307-2RS
Vòng bi FBJ 62308-2RS
Vòng bi FBJ 62309-2RS
Vòng bi FBJ 62310-2RS
Vòng bi FBJ 62311-2RS
Vòng bi FBJ 62312-2RS
Vòng bi FBJ 625-2RS
Vòng bi FBJ 625-ZZ
Vòng bi FBJ 626-2RS
Vòng bi FBJ 626-ZZ
Vòng bi FBJ 627-2RS
Vòng bi FBJ 627-ZZ
Vòng bi FBJ 628-2RS
Vòng bi FBJ 628-ZZ
Vòng bi FBJ 629-2RS
Vòng bi FBJ 629-ZZ
Vòng bi FBJ 63/22
Vòng bi FBJ 63/22-15
Vòng bi FBJ 63/22-2RS
Vòng bi FBJ 63/28
Vòng bi FBJ 63/28-2RS
Vòng bi FBJ 63/28-NR
Vòng bi FBJ 63/32
Vòng bi FBJ 63/32-2RS
Vòng bi FBJ 63/32-NR
Vòng bi FBJ 63000-2RS
Vòng bi FBJ 6300-2RS
Vòng bi FBJ 6300-2RS C3
Vòng bi FBJ 63004-2RS
Vòng bi FBJ 63005-2RS
Vòng bi FBJ 63006-2RS
Vòng bi FBJ 63007-2RS
Vòng bi FBJ 63008-2RS
Vòng bi FBJ 63009-2RS
Vòng bi FBJ 6300-ZZ
Vòng bi FBJ 6300-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6301-2RS
Vòng bi FBJ 6301-2RSC3
Vòng bi FBJ 6301-ZZ
Vòng bi FBJ 6301-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6302-2RS
Vòng bi FBJ 6302-2RS C3
Vòng bi FBJ 6302-ZZ
Vòng bi FBJ 6302-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6303-2RS
Vòng bi FBJ 6303-2RS C3
Vòng bi FBJ 6303-ZZ
Vòng bi FBJ 6303-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6304
Vòng bi FBJ 6304-2RS
Vòng bi FBJ 6304-2RSC3
Vòng bi FBJ 6304-ZZ
Vòng bi FBJ 6304-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6305
Vòng bi FBJ 6305-2RS
Vòng bi FBJ 6305-2RS C3
Vòng bi FBJ 6305-NR
Vòng bi FBJ 6305-ZNR
Vòng bi FBJ 6305-ZZ
Vòng bi FBJ 6305-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6306
Vòng bi FBJ 6306-2RS
Vòng bi FBJ 6306-2RS C3
Vòng bi FBJ 6306-2RSNR
Vòng bi FBJ 6306-32-2RS
Vòng bi FBJ 6306-NR
Vòng bi FBJ 6306-ZNR
Vòng bi FBJ 6306-ZZ
Vòng bi FBJ 6306-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6307
Vòng bi FBJ 6307-2RS
Vòng bi FBJ 6307-2RS C3
Vòng bi FBJ 6307-NR
Vòng bi FBJ 6307-ZNR
Vòng bi FBJ 6307-ZZC3
Vòng bi FBJ 6308
Vòng bi FBJ 6308-2RS
Vòng bi FBJ 6308-2RSNR
Vòng bi FBJ 6308-NR
Vòng bi FBJ 6308-ZNR
Vòng bi FBJ 6308-ZZ
Vòng bi FBJ 6308-ZZC3
Vòng bi FBJ 6309
Vòng bi FBJ 6309-2RS
Vòng bi FBJ 6309-2RSC3
Vòng bi FBJ 6309-NR
Vòng bi FBJ 6309-ZNR
Vòng bi FBJ 6309-ZZ
Vòng bi FBJ 6310-2RS
Vòng bi FBJ 6310-2RS C3
Vòng bi FBJ 6310-NR
Vòng bi FBJ 6310-ZZ
Vòng bi FBJ 6310-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6311-2RS
Vòng bi FBJ 6311-2RS C3
Vòng bi FBJ 6311-ZNR
Vòng bi FBJ 6311-ZZ
Vòng bi FBJ 6311-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6312-2RS
Vòng bi FBJ 6312-2RS C3
Vòng bi FBJ 6312-ZNR
Vòng bi FBJ 6312-ZZ
Vòng bi FBJ 6312-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6313
Vòng bi FBJ 63131-11120-71
Vòng bi FBJ 63131-23620-71
Vòng bi FBJ 6313-2RS
Vòng bi FBJ 6313-2RSC3
Vòng bi FBJ 6313-ZNR
Vòng bi FBJ 6314
Vòng bi FBJ 6314 C3
Vòng bi FBJ 6314-2RS
Vòng bi FBJ 6314-2RS C3
Vòng bi FBJ 6314-ZNR
Vòng bi FBJ 6314-ZZ
Vòng bi FBJ 6315-2RS
Vòng bi FBJ 6315-2RS C3
Vòng bi FBJ 6315-ZZ
Vòng bi FBJ 6315-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6316
Vòng bi FBJ 6316-2RS
Vòng bi FBJ 6316-ZZ
Vòng bi FBJ 6316-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6317
Vòng bi FBJ 6317-2RS C3
Vòng bi FBJ 6317-ZZC3
Vòng bi FBJ 6318
Vòng bi FBJ 6318-2RS
Vòng bi FBJ 6318-ZZ
Vòng bi FBJ 6318-ZZ C3
Vòng bi FBJ 6319
Vòng bi FBJ 6319 C3
Vòng bi FBJ 6319-2RS
Vòng bi FBJ 6319-ZZ
Vòng bi FBJ 6320-2RS
Vòng bi FBJ 6320-2RS C3
Vòng bi FBJ 6320-ZZ
Vòng bi FBJ 6322
Vòng bi FBJ 6324
Vòng bi FBJ 6326
Vòng bi FBJ 634-2RS
Vòng bi FBJ 634-ZZ
Vòng bi FBJ 635-ZZ
Vòng bi FBJ 636-ZZ
Vòng bi FBJ 638-ZZ
Vòng bi FBJ 6403
Vòng bi FBJ 6404
Vòng bi FBJ 6405
Vòng bi FBJ 6405-ZZ
Vòng bi FBJ 6406
Vòng bi FBJ 6406-ZZ
Vòng bi FBJ 6407
Vòng bi FBJ 6407-ZZ
Vòng bi FBJ 6408
Vòng bi FBJ 6408NR
Vòng bi FBJ 6408-ZZ
Vòng bi FBJ 6409
Vòng bi FBJ 6410
Vòng bi FBJ 6411
Vòng bi FBJ 6412
Vòng bi FBJ 6412 C3
Vòng bi FBJ 6413
Vòng bi FBJ 6414
Vòng bi FBJ 6415
Vòng bi FBJ 6416
Vòng bi FBJ 6417
Vòng bi FBJ 6418
Vòng bi FBJ 6801-2RS
Vòng bi FBJ 6801-ZZ
Vòng bi FBJ 6802-2RS
Vòng bi FBJ 6802-ZZ
Vòng bi FBJ 6803-2RS
Vòng bi FBJ 6803-ZZ
Vòng bi FBJ 6804
Vòng bi FBJ 6804-2RS
Vòng bi FBJ 6804-ZZ
Vòng bi FBJ 6805
Vòng bi FBJ 6805-2RS
Vòng bi FBJ 6805-ZZ
Vòng bi FBJ 6806-2RS
Vòng bi FBJ 6806-ZZ
Vòng bi FBJ 6807-2RS
Vòng bi FBJ 6807-ZZ
Vòng bi FBJ 6808-2RS
Vòng bi FBJ 6808-ZZ
Vòng bi FBJ 6809-2RS
Vòng bi FBJ 6809-ZZ
Vòng bi FBJ 6810-ZZ
Vòng bi FBJ 6811-2RS
Vòng bi FBJ 6812-2RS
Vòng bi FBJ 6814-2RS
Vòng bi FBJ 6815-2RS
Vòng bi FBJ 6816-2RS
Vòng bi FBJ 6816-ZZ
Vòng bi FBJ 684-ZZ
Vòng bi FBJ 685-ZZ
Vòng bi FBJ 686
Vòng bi FBJ 686-ZZ
Vòng bi FBJ 687-ZZ
Vòng bi FBJ 688-2RS
Vòng bi FBJ 688-ZZ
Vòng bi FBJ 689-ZZ
Vòng bi FBJ 6900-2RS
Vòng bi FBJ 6900-ZZ
Vòng bi FBJ 6901
Vòng bi FBJ 6901-2RS
Vòng bi FBJ 6901-ZZ
Vòng bi FBJ 6902
Vòng bi FBJ 6902-2RS
Vòng bi FBJ 6902-ZZ
Vòng bi FBJ 6903
Vòng bi FBJ 6903-2RS
Vòng bi FBJ 6903-ZZ
Vòng bi FBJ 6904
Vòng bi FBJ 6904-2RS
Vòng bi FBJ 6904-ZZ
Vòng bi FBJ 6905
Vòng bi FBJ 6905-2RS
Vòng bi FBJ 6905-ZZ
Vòng bi FBJ 6906
Vòng bi FBJ 6906-2RS
Vòng bi FBJ 6906-ZZ
Vòng bi FBJ 6907
Vòng bi FBJ 6907-2RS
Vòng bi FBJ 6907-ZZ
Vòng bi FBJ 6908
Vòng bi FBJ 6908-2RS
Vòng bi FBJ 6908-ZZ
Vòng bi FBJ 6909
Vòng bi FBJ 6909-2RS
Vòng bi FBJ 6909-ZZ
Vòng bi FBJ 6910
Vòng bi FBJ 6910-2RS
Vòng bi FBJ 6910-ZZ
Vòng bi FBJ 6911
Vòng bi FBJ 6911-2RS
Vòng bi FBJ 6911-ZZ
Vòng bi FBJ 6912
Vòng bi FBJ 6912-2RS
Vòng bi FBJ 6912-ZZ
Vòng bi FBJ 6913
Vòng bi FBJ 6913-2RS
Vòng bi FBJ 6914
Vòng bi FBJ 6914-2RS
Vòng bi FBJ 6914-ZZ
Vòng bi FBJ 6915-2RS
Vòng bi FBJ 6916
Vòng bi FBJ 6916-2RS
Vòng bi FBJ 6916-ZZ
Vòng bi FBJ 6917-2RS
Vòng bi FBJ 6917-ZZ
Vòng bi FBJ 6918-2RS
Vòng bi FBJ 6919-2RS
Vòng bi FBJ 6921-2RS
Vòng bi FBJ 6924-ZZ
Vòng bi FBJ 6926-ZZ
Vòng bi FBJ 6928-ZZ
Vòng bi FBJ 694-ZZ
Vòng bi FBJ 695-ZZ
Vòng bi FBJ 696-ZZ
Vòng bi FBJ 697-ZZ
Vòng bi FBJ 698-2RS
Vòng bi FBJ 698-ZZ


- NJ 2206EM, NJ 2208EM, NJ 2009EM, NJ 2010EM, NJ 2012EM, NJ 2213EM, NJ 2214EM, NJ 2216EM, NJ 2217EM, NJ-206e, NJ-207e, NJ-208e, NJ-209e, NJ-210e, NJ-211e, NJ-212e, NJ-312e....

- 30TAG12, 30TAG001, LM 48548/10, LM 102949/10, LM 11749/10, LM 11949, JM 12649/10, NUPK 308NR, NUPK 309NR, NUPK 310NR, NUPK 311NR, NUPK 312NR, NUPK 313NR, NUPK 314NR,SL04-5010 PP2NR,
SL04-5011 PP2NR, SL04-5012 PP2NR, SL04-5013 PP2NR, SL04-5014 PP2NR, SL04-5015 PP2NR, SL04-5016 PP2NR, SL04-5017 PP2NR.

- Các loại vòng bi fbj thông dụng dùng trong ô tô như bi  MOAY Ơ FBJ, bi Tỳ cam FBJ bi T li hợp FBJ   

- Gối đỡ FBJ

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về qui cách được cập nhật mới nhất.    Xin liên hệ: 09 13 920 959

Sản phẩm khác

Vòng bi DYZV

Mã SP: RT32255

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi ZKL

Mã SP: RT3653

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi KYS

Mã SP: KJ3443

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi MPZ

Mã SP: GH32847

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi Koyo,NTN, NSK, Asahi

Mã SP: bi Nhật

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi F&D

Mã SP: FD

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi Nachi

Mã SP: Nac

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Ống lót vòng bi FBJ

Mã SP: H-Măng Xông

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Vòng bi trượt LM, OP

Mã SP: LM

Thông số kỹ thuật

Xem chi tiết

Sản phẩm mới

Vòng bi 23180
Mã sản phẩm: DYZVLiên hệ

Huy Phat Trading Co.Ltd.

ĐC: T90 Cụm SX làng nghề tập trung xã Kiêu Kị - Gia Lâm - Hà Nội.

ĐT:0868.182.266 /024.3200.1988

Công ty Saigon Huy phat Co., ltd.

336/16/1 Nguyễn Văn Luông, F12, Q6

Tel: 028.2253.0012/M: 0904.437.268